مشاهده دانشنامه
عمومی دسته بندی درخواست
admin کاربر نویسنده
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۴:۱۲ تاریخ ثبت / بروزرسانی
8. Menu - Logout عنوان

“Logout” will logout from the NAS GUI management systems.